تلفن: ۳۵۵۴۳۸۵۷-۰۶۱

همراه: ۰۹۳۹۵۶۵۶۵۱۲ – ۰۹۱۶۸۸۷۲۰۵۹

نشانی: اهواز، پادادشهر، سیتی سنتر هیراد، ورودی سوم، طبقه همکف، واحد ۵۰

Email: shadlin_film@yahoo.com