هلی شات

phantom-vision-2_-1

تصویر برداری هوایی (هلی شات )چیست؟

تصویربرداری هوایی توسط هلیکوپترهای کنترل از راه دور در سایزکوچک که یک دوربین باکیفیت بالا  را حمل می کند ، هلی شات می گوییم.